Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požadavky na stravovací provozy

Vybavení stravovacího provozu související dokumentací

a) Povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
b) Provozní řád
c) Havarijní řád
d) Sledování alergenů
ve stravovacím provozu
e) Režim hospodaření s odpady
f) Povinnosti při nakládání s obaly
g) Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
h) Plán školení jednotlivých pracovníků
(hygienické minimum, HACCP

– strukturováno podle pozic)
i) Sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
j) Vypracování plánů
pohybu osob, surovin a pokrmů
v provoze (z
hlediska křížení cest)
k) Reklamační řád
l) Evidence zdravotního stavu zaměstnanců

 

1. Dokumentace ohlášení činnosti, ZP, HACCP…

2. Školení záznam o školení

3. Osobní hygiena pracovní oděv, obuv, chování

4. Provozní hygiena udržování čistoty

5. Stavebně technický stav údržba, opravy, malování, VZT…

6. Suroviny dodací listy, přejímka, reklamace

7. Zacházení s potravinami DS, křížení, teploty, značení

8. Chladící řetězec záznamy o kontrole teploty

9. Nakládání s odpadem smlouva o odvozu

10. Postupy regulace škůdců smlouva a doklad o DD

11. Sanitace sanitační řád

12. Kvalita vody protokoly (u studny)

 

 

Vybavení stravovacího provozu související dokumentací
• Provozní řád -povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
• Havarijní řád -sledování alergenů ve stravovacím provozu
• Režim hospodaření s odpady -povinnosti při nakládání s obaly
• Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
• Plán školení jednotlivých pracovníků (hygienické minimum, HACCP – strukturováno podle pozic
• sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
• Vypracování plánů pohybu osob, surovin a pokrmů v provoze (z hlediska křížení cest)
• Reklamační řád -evidence zdravotního stavu zaměstnanců