Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kouření v restauracích

KOUŘENÍ

Kouření v restauracích po 1.7.2010

Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

v bodu 14, § 8, odstavec 3 zní:

(3) U vstupu do zařízení společného stavování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda jde o

 • nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno" /viz příloha č. 1/,
 • kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno" /viz příloha č. 2/,
 • zařízení s vyhrazenými prostorami; musí být označeno grafickou značkou „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" /viz příloha č. 3/ a zároveň prostory, v nichž ke kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření zakázáno" a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření povoleno" /viz příloha č. 2/.

Vzhled značek je upraven zákonem. Velikost značek „Kouření zakázáno" a „Kouření povoleno" musí být nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" musí být nejméně 16cm x 24 cm.

V bodu 15,, § 8 odstavec 4 zní:

„Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno."

V bodu 16, § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Místa, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno". Místa ke kouření vyhrazená je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno". Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto zákona. Velikost grafických značek musí být nejméně 12 cm x 16 cm.

Dle § 24

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává:

 1. obec
 2. obecní policie
 3. Policie České republiky
 4. V případě stravovacích služeb též orgán ochrany veřejného zdraví

(6) Fyzická nebo právnická osoba se jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že

 1. neprovede povinné značení podle tohoto zákona
 2. umožní kouření na místě, na němž je kouření tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce zakázáno,
 3. prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj mimo místa tímto zákonem pro prodej stanovená,
 4. prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj pomocí prodejního automatu, u něhož nelze vyloučit prodej osobě mladší 18 let věku nebo pomocí jiné formy, u které není možno ověřit věk kupujícího,
 5. nezajistí prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb nebo alkoholických nápojů osobou, uvedenou v § 7, odst. 2 a v § 11 odst.3
 6. prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let anebo podá alkoholický nápoj na akci určené pro osoby mladší 18 let,
 7. prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let

(8) Za správní delikt se uloží pokuta ve výši od 5 000,- do 500 000,- Kč dle souvisejícího paragrafu.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.